શબ્દ-સ્પર્શ ..

સ્પર્શી શકે તો આ શબ્દોને સ્પર્શ..
ભીના ભીના
ઋજુ
કોમળ
હુંફાળા
તોફાની
શાંત
અદભુત
શાશ્વત
દુન્યવી
દેહલીદીપ
દુનિયાની બીજી દરેક લાગણીથી ‘તિલતંડુલ’..
અનુભવ્યું !!
સમજાય છે ને
હું શેની વાત કરું છું..

* દેહલીદીપ – દેહલી ઉપર મુકેલ દીવો જેમ બંને બાજુ પ્રકાશ આપે છે, એમ બેય બાજુને એક્સાથે લાગુ પડવું તે..

* તિલતંડુલ – તલ અને ચોખા ભેગા થયા હોય તો એ તરત જુદા પાડી શકાય છે. એવી દેખીતી રીતે જ જુદી તરી આવતી બાબત.

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

Advertisements

5 comments on “શબ્દ-સ્પર્શ ..

  1. સ્પર્શી શકે તો આ શબ્દોને સ્પર્શ……બીજું બધું તો ઠીક આ પંક્તિમાં જ બધું કહેવાઈ ગયું છે શકે શબ્દમાં જ્યાં શક્યતા અને સંભાવનાની વાત કહેવાઈ છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s