તું…

તારે  જે જોઈએ એ

તું બોલતો નથી

કદાચ એટલે જ

મારે જે જોઈએ છે

એ તું સમજતો નથી…

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક..

9 comments on “તું…

 1. તારે જે જોઈએ એ
  તું બોલતો નથી
  કદાચ એટલે જ
  એટલે જ મારી કોઈ
  ઈરછા અઘુરી નથી

  Like

 2. તારે જે જોઈએ એ
  તું બોલતો નથી
  કદાચ એટલે જ
  મારી કોઈ
  ઈરછા અઘુરી નથી

  Like

 3. alkeshbhai, markandbhai,bagichana maliji, shivalicnaik,atulbhai and himanshubhai..thnx a lot frnds…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s