ગુલાબ અને શિશુ…
પ્રભાતના કોમળ સૂર્યકિરણોથી જેની
ચમકતી સુંવાળી મૃદુ ચામડી
ગુલાબી ગુલાબી થઇ ગઈ છે
એવું એક નાનકડું શિશુ
આખાય વિશ્વનું કુતૂહલ પોતાની
ગોળ ગોળ માસૂમ કીકીઓમાં ભરીને
એકીટશે બાગમાં ખીલેલા
ગુલાબની સામે નિહાળતું હતું
નારાજગીના સૂરોમાં
’ઊંવા ઊંવા’ રાગ આલાપી
ફ઼રિયાદ કરતું હતું
જબરો ઉસ્તાદ તું હોંકે
સાવ સાચું બોલજે
તેં મારા ગુલાબી ગાલના રંગની
ચોરી કરી છે ને..!!
જવાબમાં ગુલાબે હસીને એના પર પોતાની
પાંખડીઓની વર્ષા કરી દીધી
અને
બાળક આખું ગુલાબી ગુલાબી થઈ ગયું.
સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારકપ્રભાતના કોમળ  સૂર્યકિરણોથી જેની

ચમકતી સુંવાળી મૃદુ ચામડી

ગુલાબી ગુલાબી થઇ ગઈ છે

એવું એક નાનકડું શિશુ

આખાય વિશ્વનું કુતૂહલ પોતાની

ગોળ ગોળ માસૂમ કીકીઓમાં ભરીને

એકીટશે બાગમાં ખીલેલા ગુલાબની સામે નિહાળતું હતું

નારાજગીના સૂરોમાં ’ઊંવા ઊંવા’ રાગ આલાપી

ફ઼રિયાદ કરતું હતું

જબરો ઉસ્તાદ તું હોંકે

સાવ સાચું બોલજે

તેં મારા ગુલાબી ગાલના રંગની ચોરી કરી છે ને..!!

જવાબમાં ગુલાબે હસીને એના પર પોતાની

પાંખડીઓની વર્ષા કરી દીધી

અને

બાળક આખું ગુલાબી ગુલાબી થઈ ગયું.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

4 comments on “ગુલાબ અને શિશુ…

  1. કાર્તિકાદીદી…આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર..તમારા બાળકોની તબિયત પણ ગુલાબ જેવી જ સરસ મજાની રહે. પ્રિય ખ્યાતી અને ભાવનાબેન…શબ્દો વગર બહુ બધું કહી દેવા બદલ આભાર..:-)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s