વિરોધાભાસ

સાફ઼ વાત બોલનારાના ભાગે હંમેશા બે વિરોધાભાસી વાક્યો  સાંભળવાના આવે છે.

 

એક-  તને બોલવાનું  સહેજ પણ ભાન નથી

અને

બે –  તને બહુ જ સરસ બોલતા આવડે છે.

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

2 comments on “વિરોધાભાસ

 1. સાચું બોલવાની સજા બહુ મોટી છે. જે ભોગવવી જ રહી.
  सच्ची बात कही थी मैंने,
  लोगों ने सूली पे चढाया,
  मुझ को ज़हर का जम पिलाया,
  फिर भी उन को चैन न आया,
  सच्ची बात कही थी मैंने.

  ले के जहाँ भी, वक्त गया है,
  ज़ुल्म मिला है, ज़ुल्म सहा है,
  सच का ये इनाम मिला है,
  सच्ची बात कही थी मैंने.

  सब से बेहतर कभी न बनना,
  जग के रहबर कभी न बनना,
  पीर पयम्बर कभी न बनना,
  सच्ची बात कही थी मैंने.

  चुप रह कर ही वक्त गुजारो,
  सच कहने पे जान मत वारो,
  कुछ तो सीखो मुझ से यारो,
  सच्ची बात कही थी मैंने.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s