ધારણાઓ

જીંદગી  કાયમ  ધારણાઓથી આગળ જ મળી છે

સારું છે

આમ જ એ મને  હંમેશાગતિશીલ રાખે છે..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

Advertisements

One comment on “ધારણાઓ

  1. ક્યારેક જો ધારણાથી વિપરિત બને તો તેવે વખતે પણ સમત્વ કેળવવાનું બળ એકઠું કરી રાખવું જોઈએ. જીંદગી હંમેશા ધારણાઓથી આગળ નથી ચાલતી ક્યારેક તે ધારણાઓ કરતાં તદ્દન વિપરીત દીશામાં યે ચાલે છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s