લેખન.


સારા લખાણ માટે સારી વાંચનશક્તિ કરતાં સારી સમજણ અને સારી વિચારશકિત વધારે અગત્યના છે.

સ્નેહા…

અનોખું બંધન


હમણાં જ એક પંખી બારીએ ડોકાયું
કાચ પર ચાંચ ઘસીને હુંફાળો કરી દીધો
મારી સામે મરક્યું
મારાથી રહેવાયું નહીં ને
ફટ્ટ દેતાંક્ને કાચ ખોલી કાઢ્યો
નિઃશબ્દ સંવાદોના ઢગલાં બેયની આંખોમાંથી ખરી પડ્યાં
અત્ર-તત્ર-સર્વત્ર
પ્રેમ-શાંતિ-સંપૂર્ણતા..
બધુંય અદભુત, અદ્વિતીય
ત્યાં તો પંખીએ એની પાંખો ફેલાવી
ને સ્વતંત્ર સ્વભાવ મુજબ
મારી દુનિયાથી મોટી દુનિયા તરફ પ્રયાણ કર્યું
એક્દમ નજીક આવીને ખૂબ દૂર ભાગી ગયું
સાવ તારી જેમસ્તો !!
કાલે એ પાછું આવશે
મને વિશ્વાસ છે
છુટ્ટું મૂકીને કેમ બાંધવું
એ મને આવડે છે ને..
સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક