બાંહેધરી..


દુનિયાના લોકોની બાંહેધરી લેવાની મૂર્ખામી ક્યારેય ના કરવી. લેવી હોય તો જાતની બાંહેધરી લો એ પણ પૂરતું છે..

(સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ અતુલભાઈ…:-)  )

સ્નેહા

મનગમતું


મનગમતું બધું મળી જાય એમ તો ના બને, પણ જે મળે એને મનગમતું ચોકકસ બનાવી શકાય..
સ્નેહા

મેધધનુષ્ય


તારી યાદમાં

પાંપણે બાઝેલા  ભેજ અને

મારી ઊર્મીશીલ કલ્પનાના સંયોગથી

રુપકડું મેધધનુષ્ય રચાઇ ગયું

અફ઼ાટ ક્ષિતિજ

તારા મનના છેડાથી મારા મનના છેડા સુધીની

પ્રેમ, અલૌકિકતા ચોમેર બધુંય અદભુત અદભુત…

મિલનઆશના નશામાં

એ મેધધનુષ્ય પર અધીરાઇથી ડગ માંડ્યા

તારા સુધી પહોંચવાનો એક ઓર પ્રયાસ…

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક