સંબંધોની ભાષા.

દુનિયામાં દરેક માણસની બોલવાની,સાંભળવાની,અપેક્ષાની શક્તિ અલગ અલગ હોય છે. થોડી ધીરજ રાખીને  એમની સમજશક્તિ-ભાષામાં વાત કરાય તો એ સંબંધો કાયમ મીઠા મધુરા રહે છે.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

4 comments on “સંબંધોની ભાષા.

 1. હકીકતમાં આ સમજણ એટલા માટે નથી આવતી કે દરેક ને એમ છે કે મારી આપશે છે તે કેમ ના સમજાય એટલે સામાનો વિચાર કર્યાં વિના બસ અપેક્ષા જ રાખતા હોય છે, અને સંબંધ ને વાન્સાવતા હોય છે.

  Like

 2. શું વાતચીત ક’દી એક પક્ષીય થઈ શકે? ધારોકે હું કોઈની સાથે વાત કરું અને તે જવાબ ન આપે તો હું ક્યાં સુધી વાત કરી શકુ? ધારોકે હું કોઈને મળવા જાઉ અને તે બારણાં વાસી દે તો હું કેવી રીતે મળી શકું?

  હું તો માનું છું કે કદીયે એક-પક્ષીય સંબધ ન ટકી શકે, ન વિકસી શકે, ન પાંગરી શકે. અને આમેય કોઈનીયે સાથે સંબધ હોવા કરતાં સહુ કોઈ સાથે આત્મિયતા હોય તે વધારે સારું.

  સંબધોના સમીકરણો ઉકેલવા કરતાં તો હસતાં, રમતાં, આનંદ પૂર્વક પોતાના કાર્યમાં મગ્ન રહીને જિંદગી વિતાવવી સારી.

  Like

 3. છે તો વન વે ટ્રાફીક પસાર કેવી રીતે થવું ?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s