વરસાદ છે કેવો..

આ વરસાદ છે કેવો, સાવ તારા જેવો જ ,

આમ ડાહ્યો ડમરો પણ, આમ સાવ વંઠેલો.

ઓઢણીની ગાંઠે બાંધ્યા સોળ-સોળ ઉજાગરા

સતરંગી સોણલાંની ભાતથી સજાવ્યા અને

વાયદાબજારી કરી હાથતાળી તું આપતો

….ઓ દગાખોર…

સુંસવાટી સુંસવાટીને, ખોટ્કડી કીટ્ટા કરી

ડુમો બનીને મારા કાળજે ભોંકાતો ને

શુભલાભના લથપથ ચોઘડીયા તું બગાડતો

..ઓ નખરાળા…

રોમ રોમ ફ઼ૂટે આ કાળઝાળ તરસ ને

દૂરથી તું મૂઓ મૂંછમા મલકાતો

ના તું પલળતો ના મને પલાળતો

…ઓ હઠીલા…

હાથ જોડું, પગે પડું રિસામણા છોડ હવે

ધસમસતા વ્હાલથી મબલખ વરસ હવે

કે લાગણી અવહેલ્યાનો શ્રાપ તને લાગતો

…ઓ નાસમજ..

આ વરસાદ છે કેવો, સાવ તારા જેવો જ,

આમ ડાહ્યો ડમરો પણ, આમ સાવ વંઠેલો.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક.

7 comments on “વરસાદ છે કેવો..

 1. આમ ડાહ્યો ડમરો પણ, આમ સાવ વંઠેલો..!!!!
  lolllzzzz

  અદભુત.. અદભુત…. સ્નેહાજી….!!!

  Like

 2. સુંદર સમર્પણ ભાવ સાથે પ્રેમી ની ચંચળતા ના પ્રેમ માં તાર્કિકતા હારી જાય છે…
  મેં અહીં થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે મારા તાર્કિક વિચારો લડાવવા નો પણ તે તર્ક પણ હારી ગયો …

  લાગેછે કેવો વાહલો, તે આ વંઠેલો!!!…
  કરે છે પ્રેમ બસ આમ મજાક માં…
  કે તેના મનથી પ્રેમ છે એક મજાક?
  શુ કામ શોધું પ્રેમ માં કારણ હું?
  જયારે સ્વીકારી જ છે તેની નટખટતા …

  Like

 3. આમ ડાહ્યો ડમરો પણ, આમ સાવ વંઠેલો..!!!!
  lolllzzzz

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s