મહેંક..

તારી સાથે વિતાવેલી પળો મહેંકે છે,

તું નથી તો તારી યાદો મહેંકે છે,

મહેંકવાનું નામ જ તો પ્રેમ કે

સાથે જે ખાધેલી એ કસમો મહેંકે છે…

સ્નેહા …

Advertisements

5 comments on “મહેંક..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s