લપસણી રેખા

જરુરિયાત અને મોજ-શોખની વસ્તુઓ  વચ્ચે બહુ જ પતલી અને લપસણી રેખા હોય છે.

-સ્નેહા પટેલ- અક્ષિતારક

7 comments on “લપસણી રેખા

 1. ખીસ્સા ખાલી હોય ત્યારે તે રેખાને બદલે ઉંડી ખાઈ હોય છે..

  Like

 2. જરુરિયાત અને મોજ-શોખની વસ્તુઓ વચ્ચે બહુ જ પતલી અને લપસણી રેખા હોય છે.
  -સ્નેહા પટેલ- અક્ષિતારક- ekdam khari kahi didi… kyare lapsi ne vadhare gaheraio ma chalyu kbar pan na pade..

  Like

 3. paisadar ne to mojshokh ni badhij vastuo ne jaruriyat samje che.
  Eloko ne rekha beka ne joi shakta nathi, pan eik jatna andhra hoi che.
  Jyare paisa khatam thai che tyare teo andhra mati ne rekha ane be vache no tafawat
  juwe che.Wadhare padta paisawarao akkal na kothmir hoi che,ane bhinda lagawta hoi che,,,
  samaj gaya hasho.

  Like

 4. જરુરિયાત અને મોજ-શોખની વસ્તુઓ વચ્ચે બહુ જ પતલી અને લપસણી રેખા હોય છે.
  -સ્નેહા પટેલ- અક્ષિતારક- ek dam khari vaat kahi didi…

  Like

 5. ,લોભ અને કરકસર વચ્‍ચે પણ આવી પાતળી રેખા હોય છે.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s