પહેલાં ઘરના બધા સદસ્યો એક સાથે બેસીને અમુક પિકચરો ના જોઇ શકે એવી સ્થિતિ હતી આજે એ જ વાત ગીતો  સુધી આવી ગઈ છે..ખબર નહી હજુ  આગળ હાલત શું થશે?  ક્યાંક આપણી પેઢી  ’પરિવર્તનના નામે અધોગતિ  તરફ઼  સરકતી નથી જતી ને…??’

-સ્નેહા પટેલ

7 comments on “

 1. સ્પ્રીંગને જેમ વધુ દબાવો તેમ વધુ ઉછળે – આ આભાસી પરિવર્તન અને કહેવાતી અધોગતિ પણ શું આવું જ કશુંક સુચવતી હશે????

  Like

 2. તમારી વાત અને વ્યથા સાથે સંમત છું. અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતામાં માનું છું. આ પરિવર્તન તો નથી જ અને પરિવર્તન આવી રીતે તો ન જ આવે. પરિવર્તન પ્રત્યે સભાન હોવું અને પરિવર્તન સ્વીકારીને એને માટે તૈયાર હોવું સારી બાબત છે પણ પરિવર્તન સારા માટે (બહુજનસુખાય, બહુજનહિતાય) હોવું જોઈએ અને એ મેળવવાનો કે એ તરફ જવાનો માર્ગ ઉચિત હોવો જોઈએ.

  Like

 3. Bhagwane budhhi saune apee che Mate saru ane Kharab vicharine amal ma muko.
  Kya sudhi kuwa ma rahesho ne parivartan ke navu nahi karo?

  Like

 4. Last 22 Year outside from India but still my family follow all basics of Gujarati life & analyzing.
  Change is always good.
  What i understand from life is doing anything extreme is poison & it will kill person.
  Dear Snehaji Think good only.
  When u cant control world We have to control our self first.
  People donot have control on them self they found negative impact only.
  Think for right way!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s