મા.

“શું પરમાત્મા કે શું આત્મા,

બધામાં તારો વાસ છે મા...”

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક


Advertisements

4 comments on “મા.

 1. “શું પરમાત્મા કે શું આત્મા,
  બધામાં તારો વાસ છે મા…”-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક- bahu thoda shabdo ma bav badhu kahi didhu didi.. mane aa rahana khoob gami..!

  Like

 2. આ વિષય પર ઉપનિષદ લખવામાં આવે અને ઋષિઓ અનંત કાળ સુધી તેની ટીકાઓ લખ્યા કરે તો પણ તેનો અંત ન આવે.

  એટલે અનન્વય અલંકારમાં છેવટે કહેવું પડે:

  મા તે મા

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s