આંસુ

કડવા…તીખા..ખારા

સઘળાંય દરિયા આસાનીથી તરી કાઢ્યા..

અને છેલ્લે.

કોઇના એક આંસુમાં ડૂબી ગયા…

સ્નેહા ….

Advertisements

3 comments on “આંસુ

  1. અને છેલ્લે.
    કોઇના એક આંસુમાં ડૂબી ગયા… adbhud…! u r gr8..!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s