જવાબદારી

જવાબદારી જવાબદારીપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા જેવો સંતોષ બીજો કોઈ નથી..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

Advertisements

2 comments on “જવાબદારી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s