મૌન

મૌનની પરાકાષ્ઠાએ જીવનમાં સન્નાટો વ્યાપી જાય છે…..

સ્નેહા પટેલ-અક્ષિતારક

Advertisements

2 comments on “મૌન

  1. જીવનનું સત્ય સમજાઈ જાય ત્યારે મૌનની પરાકાષ્ઠા આવે છે…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s