પૈસા..

જરૂરિયાત મુજબ પૈસા ના મળે તો પૈસા મુજબ જરૂરિયાત કરી દો….
સ્નેહા પટેલ..અક્ષિતારક..

Advertisements

4 comments on “પૈસા..

  1. આવક પ્રમાણે નહિ, પણ આબરૂ પ્રમાણે ખર્ચ કરવાની ઘેલછાના કારણે જ આજના કાળના ઘણા જીવો દુઃખોને આમંત્રણ આપી બેઠા છે.
    -રત્નસુંદરવિજયજી

    Like

  2. very very very nice words meaning ful sentence “aamdni athani ne khrch ruppya ni feshon i duniya ma sabak leva jevi lakh rupiya ni mafat ma sikhaman dhanya chhe aa line sarjnar ne

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s