વસવસો

જીવનમાં પ્રામાણિકપણે, સ્વાભાવિકતાથી કરાયેલા કાર્યનો વસવસો કદી ના કરો..
સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક..

Advertisements

3 comments on “વસવસો

  1. તમારા આ સુત્રો ખૂબ સરસ આવે છે,વિશ્વમાં આ એક કાવ્ય પ્રકાર છે..કાલે .ઇન્ડિયા જઈ રહ્યો છું પાછો ફરીશ ત્યારે મળીશ અને પુસ્તકોની નોંધ મુકિશ.

    Like

  2. ધન્યવાદ હિમાંશુભાઇ…રાહ જોઈશ. ઇન્ડિયામાં ક્યાં જવાનું છે..?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s