પ્રેમ..

પ્રેમ એટલે તમારા આત્મ-વિશ્વાસની સપાટી વધારતી લાગણી…

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

Advertisements

4 comments on “પ્રેમ..

 1. ઘણી સચોટ વ્યાખ્યા કરી તમે. પ્રેમને અનેક લોકોએ અનેક રીતે જોયો છે અને તમે આપેલી આ વ્યાખ્યા કેટલીક સર્વશ્રેષ્ઠ પૈકી એક છે.
  એક મિત્રે પ્રેમની અન્ય કેટલીક વ્યાખ્યાઓનો SMS મોકલ્યો છે તે અહીં સૌના લાભાર્થે મૂકું છું…
  Wats LOVE?
  … Its LOVE wen a Baby girl puts all her Energy 2 gv her Dad a Massage tor his Headache.
  … Its LOVE wena Wife makes Tea 4 her Husband & 1st takes a Sip 2 See if its OK?
  … Its LOVE wen a Mother gives her Son d best piece of Cake n He passes it 2 Younger Sister.
  … Its LOVE wen a frnd Holds Your Hand on a Slippery Road after Rain.
  … Its LOVE wen ur friend asks U to msg him daily after U reach Home Safely.
  … LOVE is Actually a Name of CARE.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s