અહં

અહંયુકત બનીને ત્રસ્ત રહેવું એના કરતાં

અહંમુકત બનીને પ્રસન્ન રહેવું વધારે સારું…..

સ્નેહા

 

Advertisements

4 comments on “અહં

 1. અહં મુક્ત બનવાનો સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે જાતને ઓગાળી દેવી અને જાતને ઓગાળવી એ મુશ્કેલ્માં મુશ્કેલ કામ છે કારણકે તે માટે તો અહંને છોડવો પડે.

  જડ પ્રકૃતિ અને ચૈતન્યમય આત્માને જોડતી જો કોઈ ગાંઠ હોય તો તે અહં છે. અહંનું વિસર્જન એટલે કેવળ અસ્તિત્વ અને તો પછી દ્વૈત ન રહે. અબજોમાંથી કોઈક એકાદ અહંમુક્ત બનીને પ્રસન્ન રહી શકતો હશે બાકી તો શેષ સર્વના ભાગ્યમાં અહંયુક્ત બનીને ત્રસ્ત રહેવાનું નીર્માયું હોય છે.

  આખુંયે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર આ અહંમુક્ત બનવાની પ્રક્રીયા પર જ રચાયું છે. પણ અધ્યાત્મની શું જરૂર છે? ખાવ – પીવો અને જલસા કરો.

  – – ચાર્વાકો……………………………………………………………….

  Like

 2. ચાર્વાકો તો આમ કહે છે અતુલભાઈ..પણ તમે શું કહો છો એ કહો હવે…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s