તાકાત…

જે બોલો એ કરવાની તાકાત રાખીએ,

જે કરીએ એની જવાબદારીઓ સ્વીકારીએ તો

જાત સામે જાતને નીચા-જોણું તો ના થાય....

સ્નેહા પટેલ -અક્ષિતારક
Advertisements

2 comments on “તાકાત…

 1. જે બોલો એ કરવાની તાકાત રાખીએ,
  જે કરીએ એની જવાબદારીઓ સ્વીકારીએ તો
  જાત સામે – જાતને નીચાજોણું તો ના થાય…

  ….ek dum sachu, ne aem jivya toj sachu jivya…

  Like

 2. જે કરીએ એની જવાબદારીઓ સ્વીકારીએ તો
  જાત સામે જાતને નીચા-જોણું તો ના થાય….!
  it’s v nice D ! sundar…

  har kahi se gir ke sabhal sakti he ” tamnaa ”
  bus kabhi na gir to khud ki nazaro se tu,
  gar giri to na uth payi gi zindagi bhar tu…!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s