પ્રેમ

પ્રેમ જીવનમાં શ્વાસોછ્સ્વાસ જેટલી જ સરળ -સહજ- અને જરૂરી ઘટના છે.

-સ્નેહા પટેલ

Advertisements

4 comments on “પ્રેમ

  1. પ્રેમ જીવનમાં શ્વાસોછ્સ્વાસ જેટલી જ સરળ -સહજ- અને જરૂરી ઘટના છે.

    …u r right ma’m…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s