પાગલ

નજર સામે એની પ્રીત છલકાતી રહી
નાહક હું તો વમળોમાં ઘુમરાતી ગઈ
પાણી જેવો પારદર્શક,તરલ પ્રેમ એનો
અને હું પાગલ
એમાં હાંસિયા પાડી ખાલી જગ્યાઓ
શોધતી રહી…
-સ્નેહા પટેલ

Advertisements

2 comments on “પાગલ

 1. પાણી જેવો પારદર્શક,તરલ પ્રેમ એનો
  અને હું પાગલ
  એમાં હાંસિયા પાડી ખાલી જગ્યાઓ
  શોધતી રહી…waaaah !! gr8.. ha… 🙂
  -સ્નેહા પટેલ

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s