એક હું છું…

એક હું છું કે તારા માટે બધું છોડીને બેઠી છું,
એક તું છું કે મારા સિવાય દરેકને ચાહે છે…
સ્નેહા પટેલ -અક્ષિતારક
૩૦-૭-૨૦૧૦

Advertisements

5 comments on “એક હું છું…

 1. એક તું છું કે મારા સિવાય દરેકને ચાહું છું…
  aaaha…! sundar…! 🙂

  Like

 2. એક હું છું કે તારા માટે બધું છોડીને બેઠી છું,
  એક તું છું કે મારા સિવાય દરેકને ચાહું છું…

  અહીં ચાહું છું ને બદલે ચાહે છે તેમ ન હોવું જોઈએ?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s