હું જ નાદાન

“મારી ખુશીને આમ તો કોઈ કારણની જરૂર જ કયાં?
હું જ નાદાન એને દુઃખના કારણોનો રસ્તો બતાવું છું …”

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૧૬-૦૮-૦૯,
સવારનાં ૧૨.૧૧વાગ્યાના

Advertisements

2 comments on “હું જ નાદાન

  1. હું જ નાદાન એને દુઃખના કારણોનો રસ્તો બતાવું છું …”

    waah der 1dam sachota wat kahi..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s