સંબંધોના ચક્ર્વ્યૂહ

સંબંધોના આ ચક્ર્વ્યૂહ બહુ અઘરાં છે કે દોસ્ત,
હવે એ ભેદવા અભિમન્યુની જીગર ક્યાંથી લાવું…?

સ્નેહા-અક્ષિતારક,
૯-૦૮-૨૦૦૯
૧૦.૪૦ સવારના

update post….

Advertisements

One comment on “સંબંધોના ચક્ર્વ્યૂહ

  1. જીગર તો લાવવું જ પડશે, નહીંતો સાત કોઠાને બદલે બીજા કોઠા વધતાં જશે પછી કયારેય તમે તેને ભેદી નહીં શકો અને ચક્ર્વ્યૂહ માં ગૂંચવાઈ જશો!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s