સંવાદ મૌન સુધી..!!!

 

મેં તને ચાહ્યો અનંત સુધી,
કહેવા સાંભળવાનો અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો..?
સંવાદ આમ જ પહોચ્યોં મૌન સુધી..!!!

 

સ્નેહા-અક્ષિતારક,
૨૬-૦૭-૦૯


6 comments on “સંવાદ મૌન સુધી..!!!

 1. ખરેખર સ્નેહાજી, તમારી આ ૨-૩ lines માં એક અલગ જ અનુભૂતી હોય છે…….

  Like

 2. મેં તને ચાહ્યો અનંત સુધી,
  કહેવા સાંભળવાનો અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો..?
  સંવાદ આમ જ પહોચ્યોં મૌન સુધી..!!!

  aa tran vakya ma adhi akshar no shabd…… vyapi gayo che…..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s