ચાંદ પાસે યાચેલી રાત


raat

૧૦ મિનિટ્ની વાત હતી એ,
પ્રબળ ઝંખનાની વાત હતી એ,
રાતને અલબેલી સજાવવા ચાંદ પાસે,
પૂરાં દિલથી યાચેલી રાત હતી એ.

અહીં એક પ્રેમિકાની મનોઃસ્થિતિ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.એને આજે એનાં મનનાં માનેલાંને મળવાનું બહું જ મન થતું હતું.દિલનાં ઊંડાણમાં ક્યાંક કંઈક ખૂટતું હતું કોઈ કમી હતી.ચેન તો જાણે એનાથી જાણે જોજનો દૂર હતું.આ તો પેલું કહ્યું છે ને કે,”ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાણે”…. જે આ પ્રેમ રંગે રંગાયેલ હોય તે જ સમજી શકે કે એ રંગારો અત્યારે દિલ પર કેટલી હદ સુધી કબ્જો જમાવી બેઠો છે.નાયિકા પૂરા દિલથી નારી સહજ બધી લજજા અને એનાં સ્વભાવથી વિરુધ્ધ જઈને એનાં પ્રીતમને ફક્ત ૧૦ મિનિટની મુલાકાત માટે વીનવે છે…..!!!! એ ૧૦ મિનિટમાં તો એ જાણે આખી જીંદગી જીવી લેશે એવો વિચાર છે…એ ઘેલીને એ ૧૦મિનિટમાં એના આંચલમાં બહુ બધી યાદો સમેટી લેવી.પ્રીતમને મન ભરીને જોઈ લેવો છે અને રાતનાં જ્યારે એકલી મકાનની અગાશીમાં ઊભી હોય ત્યારે આકાશના ચાંદને જોઈને પોતાના ચાંદ સાથે કરેલી મીઠી મુલાકાત-વાતો વાગોળવી છે.

 

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨૦-૧૨-૦૮