પાણી ના ચૂવે….

અનહદ નીચોવાઈ ગઈ છું ભીનાં કપડાં પેઠે,
ભીનાશ તો ખરી પણ,
પાણી ક્યાંયથી ના ચૂવે….
સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૨૨-૪-૦૯

Advertisements

5 comments on “પાણી ના ચૂવે….

  1. અનહદ નીચોવાઈ ગઈ છું ભીનાં કપડાં પેઠે,
    very nice line….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s