તારી યાદ

મારી આંખો શરાબી કરી જાય છે,
તારી યાદ એવી કમાલ કરી જાય છે.
તારા સ્પર્શનાં વિચારે વિચારે,
મારા ગાલ ગુલાબી કરી જાય છે.
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨-૪-૦૯

Advertisements

2 comments on “તારી યાદ

  1. મારી આંખો શરાબી કરી જાય છે,
    તારી યાદ એવી કમાલ કરી જાય છે.

    saras ha..
    🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s