ધડકન ચુકી ચુકી જાય છે.

નયન લાજથી ઝુકી-ઝુકી જાય છે,
સાજન હો નયનની સામે અને
દિલ એક ધડકન ચુકી ચુકી જાય છે.

સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૨૫-૨-૦૯
૮.૦૦સવારનાં

3 comments on “ધડકન ચુકી ચુકી જાય છે.

 1. waah !
  kya baat he..
  humm..
  dil ek dhadakan chuki chuki jaay che..
  sundar..che..!
  🙂

  Like

 2. khuub saras….

  to bahu var na ubhi raheti sajan same ..khali DR. na bill bharvanaa…ai majak karu chu okkkk

  khuub sundar lakhiyu che dear…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s