ૠતુરાજ વસંત

તું તો આજ છો અને કાલે જતી રહીશ રે વસંત,
મારો પ્રેમ તારી રાહ ના જોતો જાય.

અવિરત,ચિરંજીવી પ્રણય મારો રે વસંત,
ના કોઈ તમા રાખે તું આવ કે જાય.

મારા પ્રિયતમને તો હું સદા વ્હાલી રે વસંત,
ના ઓટ કદી,એમાં ભરતી જ આવે જાય.

સ્નેહા-અક્ષિતારક.

૮.૩૦ સાંજનાં ૧૨-૨-૦૯

4 comments on “ૠતુરાજ વસંત

 1. તું તો આજ છો અને કાલે જતી રહીશ રે વસંત,
  મારો પ્રેમ તારી રાહ ના જોતો જાય.

  gr8888888888888

  kurban javu tari par sneha…

  Like

 2. મારા પ્રિયતમને તો હું સદા વ્હાલી રે વસંત,
  ના ઓટ કદી..

  good one sneha

  Like

 3. મારા પ્રિયતમને તો હું સદા વ્હાલી રે વસંત,
  ના ઓટ કદી,એમાં ભરતી જ આવે જાય.

  sunder rachana

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s