લોહીની ટશરો

તારે હૈયે વેદનાનાં સોળ ઊઠે છે,
તને ખબર…
લોહીની ટશરો ક્યાં ક્યાં ફુટે છે?
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૧૦.૪૫સવારનાં
૩જી ફેબ્રુ.,૦૯

One comment on “લોહીની ટશરો

  1. snehaji dil ni vedna jyare shbdo ma tapke chhe tyare kharekhari kavita rachay chhe…..thoda parantu vedna sabhar shbdo ruday ni aarpar nikali jay chhe………pramod

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s