પથ્થરોની ભાષા

તમારી સાથે વાત કરતાં આવડી ગયું અમને,
સાંભળ્યું છે કે પથ્થરો સાથે વાત કરવાની
ભાષા અલગ હોય છે….
સ્નેહા-અક્ષિતારક.
૨૬-૧૨-૦૮-૫.૩૦બપોરનાં

 

રોજ એકની એક વાત કહીને થાકી ગઈ હતી તમને.પણ તમે કે કશું જ સમજતાં જ નહોતાં. એક દિવસ વિચાર્યું કે બની શકે કે મારી અભિવ્યક્તિમાં કોઈ ભુલ રહેલી હોય. બસ પછી તો શું? કુદરતનાં ખોળે બેસીને રોજ વિચારતી આનો ઉપાય. નદી-કાંઠે બેસીને પથ્થર સાથે રમતાં રમતાં જ મને મારી સમસ્યાનો જવાબ સૂઝી આવ્યો…ઓહ..ક્યાં-કયાં શોધી આવી અને જવાબ તો રોજ હાથમાં ઉછાળી-ઉછાળીને રમાતા પથ્થરનાં રુપે મારી પાસે જ હતો.હવે ઝરણાંનું ખળ-ખળપણું મળી શક્શે મને…પથ્થરો સાથે વાત કરતાં જે આવડી ગઈ છે મને…

6 comments on “પથ્થરોની ભાષા

 1. તમારી સાથે વાત કરતાં આવડી ગયું અમને,
  સાંભળ્યું છે કે પથ્થરો સાથે વાત કરવાની
  ભાષા અલગ હોય છે….

  I liked the way of expressing…

  Like

 2. wahhh…

  koik ne pathar kahiye tyare ene kharab lage che ke mane aane pathar kahyu pan ene khabar nathi hoti ke mara hraday na tukda thaya tyare j mane khabar padiyu ke tu pathar cho…

  Like

 3. તમારી સાથે વાત કરતાં આવડી ગયું અમને,
  સાંભળ્યું છે કે પથ્થરો સાથે વાત કરવાની
  ભાષા અલગ હોય છે….
  સ્નેહા-અક્ષિતારક. bahooot khoob… waah !! goood1…!!

  Like

 4. WAH WAH SUPERB SNEHA BAHEN…….
  એક દિવસ વિચાર્યું કે બની શકે કે મારી અભિવ્યક્તિમાં કોઈ ભુલ રહેલી હોય.
  BAHU JA SUNDAR ARTICLE CHE….. TAMARA DAREK LAKHAN MATHI KAIK NAVU SHIKHAVA MADE CHE…..
  BAS AAJ RITE LAKHATA RAHO. ALL THE BEST N THANKS…….

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s