શબ્દો સળગી રહ્યાં છે.

શબ્દો પણ આજે ભડ ભડ સળગી રહ્યાં છે,
વ્હાલનાં ઝગડાંની પૂર્ણાહૂતી ઝંખી રહ્યાં છે..
સ્નેહા-અક્ષિતારક
૨૪-૧૨-૦૮

2 comments on “શબ્દો સળગી રહ્યાં છે.

  1. કુરબાન જાઉ તારી પર યાર..બસ બે જ વાક્ય અને બધુ કહી દીધુ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s