કાન્હા

મારાં ગોરાં ગોરાં અંગે એક કમી છે વ્હાલાં,
બસ તારું શામળિયાપણું છલકાવી દે કાન્હા.

કર્ણપટલ તરંગોથી બધિરાયેલાં પડ્યાં છે વ્હાલાં,
વાંસલડીનાં બે સૂરે મને નશીલી બનાવી દે કાન્હા.

લાલ ચુનરે છલકે મારી અછૂતી લાગણીઓ વ્હાલાં,
તારાં નટ-ખટ અડપલે જીવ એમાં રેડી દે કાન્હા.

મારી બિંદીયાએ કોરું કુંવારું કંકુ ચમકે છે વ્હાલાં,
મસ્તી ભરેલાં તારા સ્પર્શે પૂર્ણતા દઈ દે કાન્હા.

તારા મિલન કાજે અરમાનોથી જાત શણગારી વ્હાલાં,
એક નજર નાંખી તૃપ્તિથી એને છલકાવી દે કાન્હા.

તારા વિના ચેન કદી આવે ના આ મનને વ્હાલાં,
નહીં છોડે કદી મધ-રસ્તે એક વચન દઈ દે કાન્હા.

સ્નેહા-અક્ષિતારક
 ૨-૧-૨૦૦૯-૫.00બપોરનાં

6 comments on “કાન્હા

  1. Awesome feeling!

    Congratulation !!

    I wish you all the best for all your upcoming posts~~ from your sakhi

    Like

  2. vishay maro atipriya vishay chhe…ne emay tame lakhyu chhe etlu saras ke have hu shabdo thaki ene birdavava jav to e shakya nathi…mane Krishna atiiiiipriya chhe…..tamari jem j…..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s