બન્ને અધુરા

તારા શબ્દો અને મારી આંખો,
બન્ને અધુરા એક બીજા વીના
એકનુ નશીબ શાહીએ લખાય
બીજાનું નશીબ આંસુએ લખાય.
સ્નેહા
૯-૧-૦૯

3 comments on “બન્ને અધુરા

  1. stupid really ekdum true che u r impossible , lovely u know me , and i know u , thanx for being my friend love u , may god bless u always ,aa me em ne em nahotu kidhu , tu samji gai hoish, take care dear

    Like

  2. hey di….aato jabarjast chhe…empan je dil thi nikde e dil sudhi pahochya vagar na rahe…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s