નાદાની

સમયને થોડો બાંધી લઉં છું મારી યાદમાં,
એક નાદાન પ્રયત્ન-
તમારી યાદ કાયમ રહી જાય મારી યાદમાં.

સ્નેહા-અક્ષિતારક
૪-૧૨-૦૮

6 comments on “નાદાની

 1. હવે તારા પ્રયત્નો ને તુ નાનાં પ્રયત્નો ન કહે…બસ લખ..તારી કલમ બહુ ધારદાર છેં….

  Like

 2. શું વાત છે યાર!!!

  સમય ને બાંધવો છે એમ???
  ખરેખર ,એક નાદાન પ્રયત્ન-
  એ તો સરી જાશે રેતીની જેમ્

  Like

 3. સમયની જેમ બસ તારુ સરી જવુ પણ યાદ છે, ને ક્ષિતિજમા તને શોધવુ પણ યાદ છે.
  એક સુન્દર સપનુ જીવી ગયાનુ મને યાદ છે, સમય સાથે મારુ યાદ બનવુ પણ યાદ છે.

  my way of expressing..

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s