ડીડી-૧ પર કાવ્ય પઠન

 

 

https://akshitarak.wordpress.com/2008/12/18/adhunikta-no-shikar/

https://akshitarak.wordpress.com/2009/12/21/k-pachi-e-j/

https://akshitarak.wordpress.com/2011/04/06/vicharo-no-garbhdharan/

Advertisements

7 comments on “ડીડી-૧ પર કાવ્ય પઠન

  1. vah didi kharekhar aa video joine avu lagu ke hu pan tamari pase besi ne j aa sambhdi rahi chu…….just simply say you are too good didi …….tamari vankya rachna ma je marm hoi che e j sambhadvani ane ene mahesus karvano ek adbhut ahesas che ……..miss u didi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s